CERTYKIKATY / SZKOLENIA

• Kurs Diagnozowania i Leczenia Zespołów Bólowych Kręgosłupa i Kończyn metodą McKenzie , Wrocław 2009-2010 ,
• Uznany Egzamin na Terapeutę Certyfikowanego Mechanical Diagnosis and Therapy Credentialling Examination , The McKenzie Institute International , 2011 .
• Kurs podstawowy Proprioceptive Neuromuscular Facilitation , 2009-2010
• Kurs rozwijający Proprioceptive Neuromuscular Facilitation , 2012
• Kurs kliniczny Proprioceptive Neuromuscular Facilitation in Neurology , 2013
• Fizjoterapia Funkcjonalna Chorych po Ogniskowym Uszkodzeniu Mózgu , 2010-2011
• Neurodynamika – mobilizacje systemu nerwowego , 2011
• Nowe zasady nieoperacyjnego leczenia skolioz u dzieci , 2002
• Pierwsza pomoc przedmedyczna , podstawowe zabiegi resuscytacyjne , 2012
• Kurs Masażu Klasycznego , 1997

Zapisz się na bezpłatne konsultacje